Stichting Run-Inn Loopsport

Stichting Run-Inn Loopsport, gevestigd aan Kanaalweg 134 3533HL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.runinn-utrecht.nl info@runinn-utrecht.nl  Kanaalweg 134 3533HL Utrecht +31650245939

G. (Geurt) P.M.F. Bagchus is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Run-Inn Loopsport. Hij is te bereiken via info@runinn-utrecht.nl

Gegevens welke wij verwerken:

Stichting Run-Inn Loopsport verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-            Voor- en achternaam

-            Geslacht

-            Geboortedatum

-            Adresgegevens

-            Telefoonnummer

-            E-mailadres

-            Bankrekeningnummer

-            Kledingmaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@runinn-utrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Stichting Run-Inn Loopsport verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       Ter bevestiging van je lidmaatschap van Loopgroep Run-Inn Utrecht

-       Het sturen van persoonlijke en algemene verenigingsmededelingen

-       Mogelijkheid voor het voldoen van de contributiebetaling en betalingsverplichtingen voortvloeiende uit andere aangeboden activiteiten

-       Deelname aan door Stichting Run-Inn Loopsport georganiseerde activiteiten (speciale trainingen, bedrijfstrainingen, hardloopreizen)

Geautomatiseerde besluitvorming:

Stichting Run-Inn Loopsport neemt nooit, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Loopgroep Run-Inn Utrecht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Run-Inn Loopsport bewaart jouw persoonsgegevens net zolang je lidmaatschap van kracht is. Dit geldt ook voor kortlopende projecten zoals: techniektrainingen, individuele trainingen, deelname aan groepsactiviteiten buiten de reguliere trainingen om zoals bijvoorbeeld het voorbereiden, deelname en reizen naar (buitenlandse-) hardloopevenementen.

Na beëindiging van je lidmaatschap of beëindiging van je deelname aan bovengenoemde kortlopende activiteit plaatsen we je gegevens in onze database: “oud-leden”. Om hieruit verwijderd te worden dien je een mail te sturen naar info@runinn-utrecht.nl te sturen met een verwijderingsopdracht.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Run-Inn Loopsport verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting Run-Inn Loopsport gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Run-Inn Loopsport en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@runinn-utrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Run-Inn Loopsport wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stichting Run-Inn Loopsport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@runinn-utrecht.nl

Welke gegevens bewaren wij:

-            Voor- en achternaam

-            Geslacht

-            Geboortedatum

-            Adresgegevens

-            Telefoonnummer

-            E-mailadres

-            Bankrekeningnummer

-            Kledingmaat

Voor welk doel(en) bewaren we je gegevens:

-            Het afhandelen van jouw betaling

-            Verzenden van onze nieuwsbrief

-            Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-            Om goederen en diensten bij je af te leveren

-            Stichting Run-Inn Loopsport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld onze Belastingaangifte.

 

Stichting Run-Inn Loopsport bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Stichting Run-Inn Loopsport bewaart jouw persoonsgegevens net zolang je lidmaatschap van kracht is. Dit geldt ook voor kortlopende projecten zoals: techniektrainingen, individuele trainingen, deelname aan groepsactiviteiten buiten de reguliere trainingen om zoals bijvoorbeeld het voorbereiden, deelname en reizen naar (buitenlandse-) hardloopevenementen.

Na beëindiging van je lidmaatschap of beëindiging van je deelname aan bovengenoemde kortlopende activiteit plaatsen we je gegevens in onze database: “oud-leden”. Om hieruit verwijderd te worden dien je een mail te sturen naar info@runinn-utrecht.nl te sturen met een verwijderingsopdracht.

Utrecht 25 mei 2018.

 

Run-Inn Utrecht, gevestigd aan Kanaalweg 134 3533HL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.runinn-utrecht.nl info@runinn-utrecht.nl  Kanaalweg 134 3533HL Utrecht +31650245939

G. (Geurt) P.M.F. Bagchus is de Functionaris Gegevensbescherming van Run-Inn Utrecht. Hij is te bereiken via info@runinn-utrecht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Run-Inn Utrecht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-            Voor- en achternaam

-            Telefoonnummer

-            E-mailadres

-            Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@runinn-utrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Run-Inn Utrecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       Ter bevestiging van je aankoop bij Run-Inn Utrecht

-       Het sturen van de nota van je aankoop

-       Mogelijkheid voor het voldoen van de betalingsverplichting voortvloeiende uit de aankoop bij Run-Inn Utrecht.

-       Voor het maken van controleafspraken

-       Voor het maken van afspraken voor herhalingsaankopen

Geautomatiseerde besluitvorming:

Run-Inn Utrecht neemt nooit, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Run-Inn Utrecht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Run-Inn Utrecht bewaart jouw persoonsgegevens  maximaal 5 jaar na je laatste aankoop.

Om eerder uit deze data-base verwijderd te worden dien je een mail te sturen naar info@runinn-utrecht.nl te sturen met een verwijderingsopdracht.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Run-Inn Utrecht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Run-Inn Utrecht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Run-Inn Utrecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@runinn-utrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Run-Inn Utrecht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Run-Inn Utrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@runinn-utrecht.nl

Welke gegevens bewaren wij:

-            Voor- en achternaam

-            Telefoonnummer

-            E-mailadres

-            Bankrekeningnummer

-             

Voor welk doel(en) bewaren we je gegevens:

-            Het afhandelen van jouw betaling

-            Verzenden van onze nieuwsbrief

-            Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-            Om goederen en diensten bij je af te leveren

-            Run-Inn Utrecht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals                                            gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld onze Belastingaangifte.

 

Run-Inn Utrecht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld met een maximale termijn van 5 jaar.   

 

Utrecht 25 mei 2018.